Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Ten aanzien van derden, die bij een inbeslagneming van voorwerpen daarop geheel of gedeeltelijk recht menen te hebben, zijn de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing (art. 575 lid 4 Sv).