Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij een conservatoir eigenbeslag wordt, in het kader van het in art. 700 lid 2 Rv genoemde summier onderzoek, een verhoor bepaald.

Als uit het beslagrekest duidelijk is dat door verzoeker niet het frustreren van gerechtvaardigde aanspraken van de gerekwestreerde wordt beoogd, kan het verlof zonder horen worden verleend.

  • Er bestaat overigens weinig bezwaar tegen horen bij een verzoek om verlof tot eigenbeslag. Het is immers voor de wederpartij niet mogelijk om, als hij door de oproep voor het verhoor te weten komt dat de verzoekende partij eigenbeslag wil leggen, ervoor te zorgen dat het beslagobject wordt verduisterd.