Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of, op grond van art. 1:408 lid 2 BW, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden vaak belast met de invordering van uitkeringen tot levensonderhoud.

Beide instanties kunnen, net zoals de ontvanger van de belastingen, vereenvoudigd derdenbeslag leggen.

Het leggen van beslag (479g lid 1 Rv)

Het vereenvoudigd derdenbeslag wordt gelegd door toezending van een kopie van de beschikking waarin de alimentatie is bepaald aan de derdebeslagene. Deze zendt de schriftelijke kennisgeving voor 'gezien' getekend aan één van beide instanties terug. Na terugzending is het beslag voltooid (art. 479g lid 1 Rv). Er komt dus geen deurwaarder aan te pas.

Geen voorafgaande betekening of bevel (479g lid 2 Rv)

De RvdK en het LBIO kunnen beslag leggen op de dag, volgende op die waarop de uitkering moet geschieden, zonder voorafgaande betekening of bevel tot betaling (art. 479g lid 2 Rv).

Betekening beslag door aangetekende brief (479 lid 3 Rv)

Art. 479g lid 3 Rv bepaalt dat toezending door de executant van een afschrift van de kennisgeving bij aangetekende brief aan de beslagene binnen zeven dagen na de ontvangst van de gezienverklaring van de derdebelagene als de betekening volgens art. 475i  Rv (overbetekening derdenbeslag aan beslagene) geldt.