Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wanneer een schuldenaar die de bevoegdheid tot verrekening heeft, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn schuld met een vordering verrekent, gaan beide verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet (art. 6:127 lid 1 BW)

Een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening, wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens dezelfde wederpartij en hij bevoegd is zowel tot betaling van de schuld als tot het afdwingen van de betaling van de vordering (art. 6:127 lid 2 BW).

De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen (art. 6:127 lid 3 BW).

Ontvanger

De ontvanger heeft een bijzondere bevoegdheid tot verrekening (art. 24 IW).

Verrekening en beslag

Wanneer op een vordering beslag is gelegd of een beperkt recht is gevestigd waarvan mededeling aan de schuldenaar is gedaan, blijft de schuldenaar bevoegd die vordering te verrekenen met een eigen tegenvordering, mits deze tegenvordering uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeit of opeisbaar is geworden voordat het beslag werd gelegd (art. 6:130 lid 2 BW).

Verrekening en faillissement