Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gronden (art. 705 lid 2 Rv)

Art. 705 lid 2 Rv noemt vier gronden waarop een conservatoir beslag kan worden opgeheven:

  1. verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen;
  2. het summierlijk blijken van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht;
  3. het summierlijk blijken van het onnodige van het beslag;
  4. het stellen van voldoende zekerheid.
Gronden imperatief, noch limitatief

De opheffingsgronden zijn niet limitatief: andere opheffingsgronden zijn ook mogelijk.De opheffingsgronden zijn evenmin imperatief: als er één of meerdere opheffingsgronden zijn, hoeft de rechter een conservatoir beslag desondanks niet op te heffen.

Het verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen kan tot opheffing van een conservatoir beslag leiden (art. 705 lid 2 Rv).

De inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees van beslagrecht.nl  Klik hier om u te abonneren en toegang te krijgen tot dit en alle andere afgeschermde artikelen op beslagrecht.nl.

Het summierlijk blijken van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht in relatie tot de belangenafweging, is de meest belangrijke grond voor opheffing van een conservatoir beslag (art. 705 lid 2 Rv).

De inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees van beslagrecht.nl  Klik hier om u te abonneren en toegang te krijgen tot dit en alle andere afgeschermde artikelen op beslagrecht.nl.

Een conservatoir beslag kan bijvoorbeeld onnodig zijn als de beslaglegger voor de vordering waarvoor hij beslag heeft gelegd al voldoende zekerheid heeft, bijvoorbeeld in de vorm van pand of hypotheek (art. 705 lid 2 Rv).

Als een conservatoir beslag is gelegd voor een geldvordering, kan de voorzieningenrechter het beslag opheffen wanneer voor deze vordering voldoende zekerheid wordt gesteld (art. 705 lid 2 Rv).

De inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees van beslagrecht.nl  Klik hier om u te abonneren en toegang te krijgen tot dit en alle andere afgeschermde artikelen op beslagrecht.nl.