Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering ex art. 843a in arbeidszaak afgewezen. Rechtmatig belang niet aangetoond. Fishing expedition.

Vorderingen ex art. 843a Rv prematuur. Bewijs kan mogelijk op andere wijzen vergaard worden.

Terecht beroep op art. 2.21 BVIE en art. 843a Rv. Recht tot inzage in financiƫle gegevens.

Vordering tot inzage ex art. 843a Rv afgewezen. Geen spoedeisend belang. 'Fishing expedition'.

Incidentele vordering KPN c.s. tot overlegging van stukken ex art. 843a Rv en art. 22 Rv gedeeltelijk toegewezen.

Werknemer heeft rechtmatig belang om op grond van art. 843a Rv overlegging van het vaartijdenboek verlangen. Geen beroep op subsidiariteitsbeginsel ex art. 843a lid 4 Rv.