Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Showroommodellen zijn geen zaken tot stoffering ex art. 22 lid 3 IW.

Feiten

Royal Sleeptrend B.V. en Solatido B.V. verkopen slaapkamerinrichtingen. Zij stellen slaapkamerameublementen als showroommodellen tentoon. De showroommodellen zijn, in het kader van kredietverlening, stil verpand aan de ING. Beide vennootschappen gaan failliet. Mr. Quint is curator. De belastingdienst heeft op het moment van faillietverklaring, net zoals ING, een vordering. De curator en de belastingdienst vinden dat de showroommodellen als bodemzaken moeten worden beschouwd en dat zij, op grond van art. 21 lid 2 IW, voorrang boven ING heeft bij het verhaal op de opbrengst. De ING betwist dit.

Hoge Raad

De Hoge Raad deelt het standpunt van de curator en de belastingdienst niet en stelt ING in het gelijk. De Hoge Raad overweegt het volgende:

Het hof heeft kennelijk, en terecht, onder roerende zaken die dienen 'tot stoffering' van huis of landhoef in de zin van art. 22 lid 3 IW verstaan roerende zaken die strekken tot een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming, waardoor dat gebouw tevens beter aan die bestemming beantwoordt. Showroommodellen - of zij nu ooit verkocht worden of niet - behoren tot de handelswaar voor de verhandeling waarvan het gebouw juist dient. Zij plegen bovendien met zekere regelmaat te worden vervangen door aan de mode van het moment of aan de eisen des tijds beantwoordende nieuwe modellen. Daarom strekken zij niet tot een enigszins duurzaam gebruik van de winkel of showroom waarin zij zijn opgesteld. Zij dienen derhalve niet tot stoffering als in art. 22 lid 3 IW bedoeld.

Gerelateerde artikelen