Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Ontvanger handelt onrechtmatig vanwege doorzetting openbare verkoop na gedaan verzet.

Feiten

De ontvanger legt diverse aanslagen aan Reclame & Zo BV op en legt vervolgens executoriaal beslag op roerende zaken.

Een dag voor de openbare verkoop stelt de vennootschap bij de rechtbank Utrecht verzet tegen de dwangbevelen in op grond van art. 17 Iw. Desondanks gaat de ontvanger door met de openbare verkoop. Enkele dagen later wordt de vennootschap failliet verklaard.

Rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de ontvanger onrechtmatig jegens Reclame & Zo heeft gehandeld door - ondanks het ingestelde verzet - door te gaan met de openbare verkoop.

Het beroep op HR 19-10-2001, NJ 2002, 256 baat de Ontvanger niet. Dit arrest is een uitzondering op de hoofdregel dat de ontvanger de rechter moet verzoeken om opheffing van de schorsende werking (HR 08-06-2007, NJ 2008, 368).

Het beroep op de eigen beleidsregels terzake van voortzetting van de executie zonder tussenkomst van de rechter gaat evenmin op, nu de Ontvanger met die beleidsregels een te ruime uitleg geeft aan het hiervoor genoemde arrest HR 19-10-2001, NJ 2002, 256.