Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag onder een bank waarop beslagvrij deel van een uitkering wordt overgemaakt, naast beslag op de uitkering zelf. Misbruik van recht?

Feiten

Eiser ontvangt een AOW-uitkering waarop executoriale beslagen liggen. Het beslagvrije deel van de uitkering wordt overgemaakt op de rekening van eisers bij de Postbank. Een deurwaarderskantoor legt ten behoeve van Ford Credit, één van de crediteuren die executoriaal beslag op de uitkering heeft gelegd, ook executoriaal derdenbeslag op de Postbank-rekening, juist op de dag dat het beslagvrije deel van de uitkering op die rekening wordt bijgeschreven.

Rechtbank

Een schuldeiser die beslag legt op een uitkering en vervolgens ook op de bankrekening waarop naar verwachting het beslagvrije deel zal worden overgemaakt, met het onmiskenbaar oogmerk op die manier alsnog de beschikking te krijgen over de totale uitkering van de uitkeringsgerechtigde, kan onder omstandigheden worden verweten dat hij zijn recht misbruikt. Van zulk misbruik zal met name sprake kunnen zijn, indien de uitkering voor de schuldenaar de enige bron is waaruit hij kan putten om in zijn elementaire levensbehoeften te voorzien en de schuldeiser dit ook weet of moet vermoeden.