Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag op saldo bankrekening met daarop betaalde studiefinanciering onrechtmatig.

Feiten

Het Friesland College legt voor een vordering voor niet betaalde lesgelden executoriaal derdenbeslag op het saldo van bankrekeningen van een student. De student eist opheffing van het beslag en stelt dat het feitelijk is gelegd op het door DUO uitgekeerde bedrag van de studiefinanciering. Dit is de enige inkomstenbron van eiser. Friesland College stelt dat een executoriaal derdenbeslag op een bankrekening niet periodiek is, zodat geen sprake is van een beslagvrije voet ex art. 475c Rv.

Voorzieningenrechter

Een schuldeiser mag in beginsel zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen met uitzondering van een aantal wettelijk geregelde beperkingen. Zo is studiefinanciering ingevolge art. 475a lid 1 Rv jo 11.3 lid 1 WSF 2000 niet vatbaar voor beslag. Voorts waarborgt de wet in onder meer de artt. 475b en 475c Rv met de daarin geregelde figuur van de beslagvrije voet, dat de schuldenaar van zijn inkomen voldoende overhoudt om in de noodzakelijke kosten van zijn bestaan te kunnen voorzien.

Hoewel in zijn algemeenheid op grond van de wet niet kan worden gesteld dat (handhaving van) beslaglegging op een saldo van een bankrekening dat is voortgekomen uit een studiefinancieringsuitkering door DUO onrechtmatig is, is er sprake van misbruik van bevoegdheid door Friesland College door haar handhaving van het executoriale beslag. De voorzieningenrechter acht vooralsnog voldoende gesteld door eiser dat het beslag enkel doel heeft getroffen op het bedrag van de studiefinanciering en dat dit bedrag de enige inkomstenbron van eiser is.