Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De kennisgevingen uit hoofde van artikel 584f derde lid, behelzen:

  1. de voornaam, de naam, en woonplaats van de executant;
  2. de korte vermelding van de titel, uit kracht waarvan hij beslag heeft gelegd;
  3. de vordering, waarvoor het beslag is gelegd;
  4. de door hem in het proces-verbaal gekozen woonplaats;
  5. de veilingvoorwaarden;
  6. de door de rechtbank op grond van artikel 584f tweede lid, gegeven beschikkingen.