Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Op een conservatoir beslag door de ontvanger ten laste van degene die aansprakelijk is of wordt gesteld, is art. 700 lid 3 Rv niet van toepassing (vgl. art. 51 lid 1 IW 1990). 

  • Dit betekent dat, als er conservatoir beslag is gelegd voor een aansprakelijkheidsschuld, de ontvanger geen eis in de hoofdzaak hoeft in te stellen.

De eis in hoofdzaak kan op twee manieren worden ingesteld:

  1. Als het conservatoir beslag is gelegd in een civiele procedure, dagvaardt de ontvanger de persoon voor de civiele rechter. Als de rechter de vordering van de ontvanger toewijst, is de grosse van het vonnis een executoriale titel.
  2. Als het conservatoir beslag is gelegd voor een belastingschuld waar nog geen aanslag voor is opgelegd, wordt de eis in hoofdzaak ingesteld door het opleggen van een belastingaanslag. Als de aanslag onbetaald blijft, vaardigt de ontvanger uiteindelijk een dwangbevel uit. Dit dwangbevel is de executoriale titel.

Art. 51 lid 2 IW 1990 bepaalt dat het beslag van rechtswege vervalt, als:

  1. de aansprakelijk gestelde bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, bedoeld in art. 49 lid 1 IW 1990, en de ontvanger niet binnen vier maanden na de dagtekening van de beschikking uitspraak heeft gedaan op het bezwaarschrift; of
  2. vóór het leggen van het beslag geen aansprakelijkstelling heeft plaatsgevonden en aansprakelijkstelling niet alsnog plaatsvindt binnen drie maanden na het leggen van het beslag.

De voorzieningenrechter van de rechtbank die het verlof tot het leggen van het beslag heeft verleend, kan de termijn van art. 51 lid 3 IW, onderdeel b verlengen als de ontvanger dit vóór het verstrijken van de termijn verzoekt (vgl. art. 51 lid 3 IW 1990, eerste zin).

Tegen deze  beschikking van de voorzieningenrechter bestaat geen rechtsmiddel (vgl. art. 51 lid 3 IW 1990, tweede zin).

Als een conservatoir derdenbeslag van rechtswege is vervallen, stelt de ontvanger de derdebeslagene daarvan schriftelijk in kennis (vgl. art. 51 lid 4 IW 1990).

Gerelateerde artikelen