Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een bestanddeel van een zaak is al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt (art. 3:4  lid 1 BW).

Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak (art. 3:4 lid 2 BW).

Over de vraag of een zaak een bestanddeel van een andere zaak is, is veel geprocedeerd. Het antwoord is vaak bepalend voor de aard van de zaak: roerend of onroerend.