Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Maatstaven voor het antwoord op de vraag of apparatuur volgens verkeersopvattingen als een bestanddeel van een gebouw moet worden beschouwd.

Feiten

Depex levert onder eigendomsvoorbehoud een waterdestillatie-unit met bijbehorende apparatuur aan Bergel. Aan Bergel wordt surseance van betaling verleend en raakt later in faillissement. De vordering van Depex blijft onbetaald.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat het gaat om beantwoording van de vraag of apparatuur en gebouw naar verkeersopvatting tezamen als een zaak moet worden gezien.

Wanneer gebouw en apparatuur in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd, ligt hierin een aanwijzing voor een bevestigende beantwoording van die vraag.

Hetzelfde geldt wanneer het gebouw uit een oogpunt van geschiktheid als fabrieksgebouw - gebouw dienende tot het huisvesten van een productie-inrichting - bij ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet worden beschouwd.

Bij het aanleggen van deze laatste maatstaf komt het niet aan op de functie welke de apparatuur (eventueel) in het productieproces vervult.

De Hoge Raad verwijst de zaak naar het hof voor nader onderzoek.

Gerelateerde artikelen