Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De Plukze-wet is is de wet van 10 december 1992, waarbij de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties werden verruimd.