Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een belastingdeurwaarder is een door de minister van financiĆ«n als zodanig aangewezen ambtenaar van de rijksbelastingdienst die belast is met de invordering van belastingschulden (art. 2 lid 1 IW, letter c).

De rechten en plichten uit de Ambtenarenwet en het Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn op hem van toepassing.

In de uitoefening van zijn functie is de belastingdeurwaarder bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, dan wel handelt hij onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan (de ontvanger).