Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een directeur bij de belastingen is een functionaris die in dienst is bij de belastingdienst. 

Op grond van art. 2 lid 1 sub i IW wordt onder ‘directeur’ verstaan: de functionaris die als zodanig bij ministeriële regeling is aangewezen.

Bodembeslag (art. 22 lid 1 IW)

De directeur van de belastingen speelt een belangrijke rol bij een bodembeslag. Bij hem kan een beroepschrit ex art. 22 lid 1 IW worden ingediend.