Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (art. 1:5 lid 1 Awb).

Bezwaar bij hetzelfde bestuursorgaan (art. 6:4 lid 1 Awb)

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (art. 6:4 lid 1 Awb).

Termijn voor bezwaar (art. 6:7 Awb)

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken (art. 6:7 Awb).