Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een beslissing op bezwaar (ook wel kortweg genoemd: 'bob') is een beslissing van een overheidsorgaan op een bezwaar.

De beslissing op bezwaar wordt genomen binnen zes weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken (art. 7:10 lid 1 Awb) en deze termijn kan met ten hoogste zes weken worden verlengd (art. 7:10 lid 3 Awb).