Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
De in artikel 1300 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen begripsomschrijvingen gelden ook voor de onderhavige afdeling.

2.
In deze afdeling wordt voorts verstaan onder:

  1. het Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165);
  2. nationaliteitsregister: een register als bedoeld in artikel 17 van het Verdrag van Chicago.