Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De derde tegen wie de vordering tot voldoening van een belastingschuld van een belastingschuldige is ingesteld, moet aan die vordering voldoen zonder een uitspraak van een rechter te mogen afwachten (vgl. art. 19 lid 7 IW, eerste volzin). 

  • De verplichting geldt alleen niet als een ander beslag onder die derde is gelegd voor een vordering met een voorrang boven een belastingvordering (art. 19 lid 7 IW, tweede volzin).

De voldoening van de vordering geldt als betaling aan de belastingschuldige (art. 19 lid 7 IW, derde volzin).

De ontvanger vervolgt de derde als die in gebreke blijft aan de vordering te voldoen, en wel volgens het civiele executoriaal beslag (art. 19 lid 8 IW, eerste volzin). De kosten komen voor rekening van die derde (art. 19 lid 8 IW, tweede volzin).