Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 985-994, kunnen noch beslissingen, door vreemde rechters gegeven, noch buiten Nederland verleden authentieke akten binnen Nederland ten uitvoer worden gelegd.
  2. De gedingen kunnen opnieuw bij de Nederlandse rechter worden behandeld en afgedaan.