Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Een exequatur is een verlof van een Nederlandse rechter voor de tenuitvoerlegging in Nederland van een buitenlandse titel, bijvoorbeeld een vonnis of een authentieke akte. Een exeuatur is nodig, nu art. 431 lid 1 Rv bepaalt dat, behoudens uitzonderingen in de artt. 985-994 Rv. (deze bepaling betreffen de exequaturprocedure), noch beslissingen, door vreemde rechters gegeven, noch buiten Nederland verleden authentieke akten binnen Nederland ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Verdrag of wet

Een exequatur wordt slechts verleend op grond van een verdrag of wet.

Procedure

De procedure voor het verkrijgen van een exequatur is geregeld in de volgende artikelen: