Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De verklaring wordt op een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen wijze gericht tot de deurwaarder die het beslag heeft gelegd of tot de advocaat die voor de beslaglegger optreedt, zo deze in het exploit is vermeld.
  2. De verklaring gaat zo veel mogelijk vergezeld van afschrift van tot staving dienende bescheiden.
  3. De deurwaarder of advocaat die een verklaring heeft ontvangen, zendt binnen drie dagen afschrift daarvan aan de geëxecuteerde.