Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Verplichting derdebeslagene bij derdenbeslag om het beslagene onder zich te houden.

De derde onder wie beslag is gelegd, is verplicht het beslagene onder zich te houden. Hij mag geen betaling of afgifte van de geëxecuteerde doen op straffe van onwaarde van de gedane betaling. Daarom bewerkt het beslag dat de niet-betaling van het verschuldigde door de derde aan de geëxecuteerde niet aan de derde kan worden toegerekend zolang het beslag voortduurt.

Omdat van vertraging in de uitvoering van een verbintenis tot betaling van een geldsom geen sprake is, is ook geen wettelijke rente verschuldigd.

Opmerking

In HR 15-04-1994, NJ 1995, 268 (Roham c.s./McGregor) wordt naar dit arrest verwezen.