Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Schuldeiser mag koopovereenkomst met derde sluiten om vreemdelingenbeslag in Nederland te kunnen leggen.

Als een schuldeiser (hier: Culimer) in overleg met een derde (hier: Delimas) die ander ertoe beweegt om met een in het buitenland gevestigde schuldenaar (hier: Smokehouse) een koopovereenkomst te sluitend, uitsluitend om de schuldeiser de mogelijkheid te geven zich in Nederland op de gekochte zaak te verhalen voordat die zaak aan de koper is geleverd, en zich aldus met behulp van een ander een verhaalsmogelijkheid in Nederland verschaft, handelt die schuldeiser niet onrechtmatig ten opzichte van die schuldenaar, ook niet als de koper en de schuldeiser vennootschappen zijn die met elkaar zijn verbonden.

Een andere opvatting zou teveel afbreuk doen aan het belang van schuldeisers in het algemeen om, alvorens zij een vordering instellen, zich door middel van conservatoir beslag een redelijke waarborg te verschaffen tegen het niet kunnen executeren van een uitspraak.

Het bovenstaande kan anders zijn als de schuldeiser de schuldenaar tot de koopovereenkomst heeft bewogen door mededelingen die misleidend waren of als er onevenredigheid bestaat tussen de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar.

Gerelateerde artikelen