Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vreemdelingenbeslag volgt de voorschriften van het beslag in welke vorm het gegoten is. 

  • Zo moet bij een vreemdelingenbeslag onder een derde de beslaglegger binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslagexploit aan de beslagene betekenen. Doet hij dat niet, dan kan de voorzieningenrechter het beslag op vordering van de beslagene opheffen (vgl. art. 720 Rv jo. art. 475i Rv).