Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing vreemdelingenbeslag doet bevoegdheid Nederlandse rechter vervallen.

Feiten

Zowel de beslaglegger (de in Turkije wonendeTekinalp) als de beslagene (de in Frankrijk wonende Bakan) is vreemdeling en heeft geen bekende woonplaats in Nederland. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter berust uitsluitend op art. 767 Rv.

Hof en Hoge Raad

Naar de mening van Hof en Hoge Raad heft de President van de rechtbank Amsterdam het vreemdelingenbeslag terecht op omdat van een vordering van Tekinalp op Bakan nog onvoldoende is gebleken. Daarmee is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter komen te vervallen.

Gerelateerde artikelen