Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Eiseres kan zich er niet op beroepen dat zij onredelijk wordt benadeeld in de zin van art. 479p Rv als gevolg van een wijziging van de begunstiging van de polis.

Kan eiseres zich erop beroepen dat zij onredelijk wordt benadeeld in de zin van art. 479p Rv indien een wijziging van de begunstiging van de koopsompolis plaatsvindt?

Vooropgesteld wordt dat het criterium van onredelijke benadeling toelaat dat levensverzekeringen die niet of niet geheel nodig zijn ter verzorging van de oude dag of nabestaanden geheel of gedeeltelijk uitwinbaar zijn. Indien het echter gaat om de levensverzekering met verzorgingskarakter staat primair het belang van de begunstigde, in dit geval eiseres, voorop. Van belang daarbij is of een dergelijke voorziening noodzakelijk is naast eventueel reeds elders bestaande aanspraken zoals bijvoorbeeld die ingevolge de Algemene Ouderdomswet of al dan niet verplichte pensioenregelingen, lijfrenten en dergelijke. 

Eiseres heeft weliswaar voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de ‘ABN AMRO Koopsom Beleggings Polis (Gerichte lijfrenteverzekering)’ heeft afgesloten als voorziening voor haar oude dag. Uitkering van de lijfrente gaat in per 3 januari 2018 en eiseres is thans 59 jaar. Onbetwist is dat deze verzekering naast een eventueel recht op een AOW-uitkering haar enige oudedagvoorziening is. Onbetwist is tevens dat eiseres thans gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Op grond van art. 479p Rv zou dus in beginsel primair het belang van eiseres voorop dienen te staan bij de beoordeling of een verbod op de wijziging van de begunstiging in de rede ligt.

Ter zitting heeft eiseres echter bevestigd - hetgeen ook in essentie uit de door Gemeente Tilburg overgelegde producties blijkt - dat zij het geld dat zij in april 2010 aan de verkoop van de zaak heeft overgehouden voor een groot gedeelte, in ieder geval voor een bedrag van ruim Euro 30.000,--, van de zakelijke rekening heeft opgenomen en in één avond heeft vergokt in het casino. Dit terwijl zij op de hoogte was van het feit dat sprake was van meerdere schuldeisers waaronder de Gemeente Tilburg.

Onder deze omstandigheden kan niet worden geconcludeerd dat eiseres onredelijk wordt benadeeld door een wijziging van de begunstiging van de polis.

Opmerking

De uitspraak wordt in hoger beroep vernietigd: Hof Den Bosch 27-12-2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BV0766.