Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Art. 3:45 BW strekt tot bescherming van derden, niet van de schuldenaar zelf en evenmin van de bestuurder van de schuldenaar.

Een schuldeiser die in zijn hoedanigheid van bestuurder van een vennootschap namens deze vennootschap een rechtshandeling verricht kan zich niet op de vernietigbaarheid van deze rechtshandeling beroepen omdat hij daarmee zichzelf zou hebben benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden.

Waar art. 3:45 BW is bedoeld ter bescherming van door een rechtshandeling benadeelde derden en aan de schuldenaar die ten nadele van zijn schuldeisers een rechtshandeling heeft verricht zelf geen bevoegdheid toekent tot vernietiging van die rechtshandeling, geldt dit ook voor een schuldeiser die als bestuurder van de schuldenaar de betrokken rechtshandeling namens de schuldenaar verricht.

Gerelateerde artikelen