Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenuitvoerlegging executoriale titel. Misbruik van bevoegdheid?

De voorzieningenrechter kan alleen aan een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis zijn kracht tot tenuitvoerlegging bij voorraad ontnemen als die tenuitvoerlegging misbruik van bevoegdheid zou opleveren.

Dat kan als het vonnis klaarblijkelijk berust op een evidente juridische of feitelijke misslag of als er sprake is van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten die klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan die onverwijlde tenuitvoerlegging onaanvaardbaar maakt. Dit is hier niet het geval.