Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenuitvoerlegging executoriale titel. Misbruik van bevoegdheid?

De rechter in een executiegeschil heeft het gezag van gewijsde van de beslissing van de bodemrechter te eerbiedigen en daarom kunnen er geen inhoudelijke bezwaren tegen die beslissing worden aangevoerd tenzij sprake is van misbruik van bevoegdheid.

Van dit laatste kan sprake zijn als het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische misslag berust of als na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk een noodtoestand aan de zijde van NPI doen ontstaan die onverwijlde tenuitvoerlegging onaanvaardbaar maakt. Dit is hier niet het geval.