Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Misbruik bevoegdheid bij executie. Koopsom roerende zaken al betaald.

Feiten

Eiser tot cassatie had verweerder in cassatie in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Bosch en gevorderd verweerder te veroordelen de aangekondigde executie te staken en een gelegd executoriaal beslag op de onroerende zaak van eiser op te heffen, op verbeurte van een dwangsom.

Eiser stelde dat hij een koopsom voor roerende zaken ad ƒ 25.000,-- al had betaald. De voorzieningenrechter gaf hem gelijk, het hof 's-Hertogenbosch niet.

Hoge Raad

De Hoge Raad: verweerder heeft, naar uit de gedingstukken blijkt, ook in hoger beroep niet betwist dat hij de koopsom van  voor de roerende zaken reeds van eiser had ontvangen. Het hof had daarom tot het oordeel moeten komen dat verweerder, door middel van de tenuitvoerlegging van het arrest van het hof, misbruik van bevoegdheid maakt.