Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenuitvoerlegging executoriale titel; misbruik van bevoegdheid?

Een schuldeiser maakt in beginsel misbruik van zijn bevoegdheid om zich, na het leggen van executoriaal beslag, op bezittingen van zijn schuldenaar te verhalen, indien te verwachten valt dat de opbrengst van die executoriale verkoop op geen enkele wijze in mindering strekt op de vordering waarvoor het beslag oorspronkelijk werd gelegd.