Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executoriaal beslag. ABN AMRO heeft gerechtvaardigd belang tot handhaving. Onderwaarde kan meerwaarde worden.

ABN AMRO voert terecht aan dat zij een gerechtvaardigd belang heeft bij handhaving van het executoriale beslag.

Weliswaar staat vast dat op dit moment de woning bij executie minder oplevert dan de erop rustende eerste hypothecaire lening, maar wanneer deze onderwaarde omslaat in een meerwaarde, komt ABN AMRO bij opheffing van het beslag in een nadeliger verhaalspositie te verkeren.

Art. 503 Rv bepaalt dat de schuldeiser gehouden is het bevel tot betaling als bedoeld in art. 502 Rv te vernieuwen als de schuldeiser een jaar na het bevel heeft laten verlopen.

Het is niet vereist om, nadat het bevel tot betaling is gedaan, snel uit te winnen.