Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenuitvoerlegging executoriale titel. Misbruik van bevoegdheid?

Het staat een schuldeiser in beginsel vrij om zijn medewerking aan opheffing van een door hem gelegd executoriaal beslag te weigeren.

Die bevoegdheid kan uitzondering lijden indien de uitoefening van deze bevoegdheid wordt misbruikt (vgl. art. 3:13 BW). Bij toewijzing van een vordering tot medewerking aan opheffing van het executoriale beslag is terughoudendheid geboden. In dit geval moet het executoriale beslag worden opgeheven.