Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenverzet tegen executie van een vonnis. Toe te passen maatstaven.

Het hof heeft de door eiseres gevorderde schorsing van de executie van het vonnis beoordeeld aan de hand van de maatstaven die in de rechtspraak van de Hoge Raad zijn ontwikkeld met betrekking tot de bevoegdheid van de rechter om staking of schorsing van de executie van vonnissen te bevelen. Die maatstaven zien uitsluitend op gevallen waarin een partij staking of schorsing van de executie van een vonnis vordert.

Die maatstaven behoren niet te worden toegepast als het gaat om een derde die zich met een kort geding verzet tegen de executie van een vonnis dat is gewezen in een procedure waarin zij geen partij is. Die derde kan zich dus, anders dan het hof heeft geoordeeld, wel degelijk in kort geding met een beroep op de vernietiging van de borgstelling verzetten tegen de executie van het vonnis.