Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenuitvoerlegging executoriale titel. Eigen beslag levert geen misbruik van recht op.

Feiten

De rechtbank Dordrecht had in een bodemprocedure bedrijf X in conventie veroordeeld tot betaling van een bedrag aan Motoren und Energietechnik Betriebsgesellschaft mbH (M&E) en in reconventie M&E tot afgifte van alle zaken van bedrijf X die zich op het terrein van M&E bevonden.

Bedrijf X betaalt het door haar te betalen bedrag op een rekening van een stichting derdengelden van de advocaat van M&E.  Vanwege het verrmeende niet nakomen van de afgifteplicht door M&E legt bedrijf X vervolgens conservatoir derdenbeslag op de gelden op die rekening.

M&E vordert opheffing van het beslag vanwege misbruik van het beslagrecht. Zij verwijst naar Rb. Amsterdam (vzr.) 31-08-2004, NJF 2004, 529.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening, (mede) op grond van de volgende overwegingen:

In deze zaak heeft bedrijf X op verzoek van M&E vrijwillig, nog vóór dat het vonnis was betekend, conform de betalingsveroordeling een bedrag overgemaakt op de door M&E opgegeven derdenrekening van haar advocaat.

Voordat M&E dit bedrag tot haar beschikking kreeg, heeft Bedrijf X vervolgens beslag laten leggen op de derdenrekening. Formeel is er derhalve geen beslag gelegd onder de schuldeiser, M&E, zelf.

In dit geval kan niet gesproken worden van een verkapt beslag onder de schuldeiser, zoals in het door M&E aangehaalde vonnis van de voorzieningenrechter te Amsterdam aan de orde was. Immers het bedrag is op voorstel van de schuldeiser zelf overgemaakt op een derdenrekening van haar advocaat.

In deze zaak is verder van belang dat Bedrijf X, anders dan in het geval waarover de voorzieningenrechter in augustus 2004 oordeelde, zelf ook een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vordering op M&E heeft. Krachtens het vonnis is M&E immers op haar beurt verplicht tot afgifte van goederen.

Weliswaar heeft M&E gesteld dat zij aan haar leveringsverplichting heeft voldaan door bedrijf X op haar terrein toe te laten en de goederen aan te bieden, maar bedrijf X heeft dit betwist en de voorzieningenrechter kan in het kader van dit geding niet beoordelen wie van partijen in deze het gelijk aan zijn zijde heeft, al was het alleen maar omdat deze vraag niet aan de voorzieningenrechter is voorgelegd.