Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenuitvoerlegging executoriale titel. Artikel 351 Rv.

Bij een vonnis dat door de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, biedt de wet in art. 351 Rv de mogelijkheid om, hangende het hoger beroep, bij deze rechter alsnog de schorsing van dat vonnis te vorderen.

Ook kan op grond van art. 235 Rv in hoger beroep incidenteel (alsnog) zekerheid worden gevorderd voor hetgeen bij een eventuele vernietiging moet worden terugbetaald.

Nu pas zeer recent hoger beroep is ingesteld bestaat er geen gelegenheid meer om die vorderingen in te stellen.