Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Schorsing executie ten aanzien van dat deel van de beslissing dat waarschijnlijk wordt herroepen. Belangenafweging.

Een arbeidsovereenkomst is ontbonden onder toekenning van een vergoeding. De werkgever stelt dat de werknemer tijdens de mondelinge behandeling bij de kantonrechter geweten moet hebben dat hij bij een ander bedrijf in dienst kon treden en spreekt van bedrog.

De voorzieningenrechter schorst de executie ten aanzien van hert punt waarvan aannemelijk is dat die zal worden herroepen. Het belang van de geëxecuteerde bij zo'n schorsing is groter dan het belang van de executant bij tenuitvoerlegging.