Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voltooide executie. Vordering tot terugbetaling in kort geding is niet mogelijk.

Feiten

De curator in het faillissement van een besloten vennootschap is veroordeeld om een bedrag te voldoen aan een andere vennootschap. Het vonnis is inmiddels geëxecuteerd door middel van overboeking van het bedrag door de SNS-bank van de boedelrekening aan die andere vennootschap. De curator vordert in kort geding terugbetaling van het bedrag.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter stelt vast dat een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis volgens de procesrechtelijke vereisten is geëxecuteerd, en dat deze executie is voltooid zonder dat daartegen vóór deze voltooiing een executiegeschil is opgeworpen. Tegen een voltooide executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis kan niet in kort geding worden opgekomen met een vordering die materieel strekt tot ongedaanmaking van die executie.

De vraag, of de tenuitvoerlegging onrechtmatig was, zoals de curator heeft gesteld, kan aan de orde worden gesteld in het kader van een tegen het geëxecuteerde vonnis ingesteld hoger beroep. Bij vernietiging van het vonnis in appel en afwijzing van de in eerste aanleg toegewezen vordering is de eiser (behoudens cassatie) gehouden tot terugbetaling van het geïncasseerde bedrag.

De vordering van de curator wordt afgewezen.