Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdebeslagene die volgens verklaring teveel betaalt, heeft een vordering op de geëxecuteerde, niet op de beslaglegger.

Een derde-beslagene die volgens zijn verklaring aan de beslaglegger betaalt of afgeeft, maar nadien ontdekt dat hij niets of veel minder aan de geëxecuteerde verschuldigd was of van deze onder zich had, kan weliswaar niet hetgeen betaald of afgegeven is van de beslaglegger uit onverschuldigde betaling terugvorderen, maar heeft wel een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking op de geëxecuteerde.

Zou de derde-beslagene wel een vordering uit onverschuldigde betaling op de beslaglegger hebben, dan zou dit tot grote rechtsonzekerheid leiden.