Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Nadat koper van woning de koopsom op de rekening van de notaris heeft gestort, kan een andere schuldeiser van de verkoper daarop geen derdenbeslag meer leggen.

De koper van een woning maakt de koopsom op de rekening van de notaris over. Kan een andere schuldeiser van de verkoper daarop derdenbeslag leggen?

Bij de beoordeling moet worden vooropgesteld dat

  1. in geval van derdenbeslag de derdebeslagene, zonder daartoe zelf aanleiding te geven, betrokken wordt in het geding tussen de executant en de geëxecuteerde;
  2. de derdebeslagene als gevolg van het derdenbeslag niet in een slechtere positie mag komen dan waarin hij stond tegenover de geëxecuteerde;
  3. een derdebeslagene in beginsel ook niet meer aan de executerende partij zal behoeven te voldoen, of ter beschikking te stellen, dan hij aan de geëxecuteerde schuldig was of aan deze diende af te geven.

De verplichting van de koper jegens de verkoper bestaat eruit dat hij ten tijde van de levering van het onroerend goed de kooprijs moet voldoen, waarbij overeenkomstig de wettelijke regeling ten tijde van de ondertekening van de akte van levering het bedrag van de koopsom uit zijn macht moest zijn gebracht.

De koper wordt door storting van de koopsom in het depot van de notaris rechthebbende op de gemeenschap die het depot vormt onder de ontbindende voorwaarde dat de levering van het onroerend goed zal plaatsvinden. Omgekeerd wordt de verkoper rechthebbende onder opschortende voorwaarde.

Door de levering wordt de ontbindende voorwaarde ten aanzien van de koper vervuld. Dit brengt mee dat hij geacht wordt op het moment van storting van de koopsom onder de notaris aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst jegens de verkoper te hebben voldaan, zodat de koper ten tijde van de beslaglegging geen gelden ten behoeve van de verkoper meer onder zich heeft.

Het derdenbeslag ten laste van de verkoper onder de koper treft derhalve geen doel.

Gerelateerde artikelen