Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenbeslag onder de notaris treft geen doel. De koopsom maakt deel uit van het vermogen van de Stichting Derdengelden.

Onder een notaris wordt derdenbeslag gelegd tot verhaal op de koopsom van een onroerende zaak. Het door de koper ter voldoening van de koopsom op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden overgemaakte bedrag is deel uit gaan maken van het vermogen van de stichting en niet van het vermogen van de notaris.

De stichting beheert de op haar rekening gestorte koopsom met instemming van koper en verkoper voor hen overeenkomstig het in haar statuten omschreven uitsluitende doel van de stichting. Dit doel is het in beheer nemen van gelden te bestemder tijd, hetzij uit te keren aan de rechthebbende, hetzij te restitueren. Partijen krijgen als gevolg van dit in beheer geven en nemen een aanspraak op uitbetaling of restitutie jegens de stichting, niet tegen de notaris.

Het uitsluitend onder de notaris gelegde beslag treft dus geen doel.

Gerelateerde artikelen