Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Deelgenotenbeslag mogelijk tot behoud van gemeenschapsgoederen voor de verdeling van de gemeenschap van een nalatenschap.

De vordering van de ontvanger tot verdeling van de gemeenschap van de nalatenschap van de erflater vindt haar wettelijke grondslag in art. 3:180 lid 1 BW. Ter inleiding op deze vordering biedt art. 733 Rv de mogelijkheid conservatoir deelgenotenbeslag te leggen.

Dit deelgenotenbeslag betreft een beslag op de desbetreffende gemeenschapsgoederen in hun geheel. Een dergelijk beslag strekt niet, zoals een verhaalsbeslag, tot verhaal van een geldsom, maar uitsluitend tot het behoud van een of meerdere gemeenschapsgoederen voor de verdeling.