Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Eis in de hoofdzaak tegen verkrijger beslagen goederen bij niet meer bestaande wederpartij.

De rechtbank in Moskou verklaart Yukos Oil Corporation failliet. Twee schuldeisers, Yukos Capital s.à.r.l. en Glendale Group Ltd, leggen kort na het faillissement conservatoir beslag op de aandelen van Yukos Oil in Yukos Finance B.V. te Amsterdam. Ondanks het beslag verkoopt de curator de aandelen aan de Russische vennootschap OOO Promneftstroy. Het faillissement van Yukos Oil wordt daarna beëindigd, waardoor Yukos Oil niet meer bestaat. Yukos Capital en Glendale dagvaarden Yukos Oil voor de rechtbank Amsterdam. Promneftstroy vordert als tussenkomende partij de opheffing van de conservatoire beslagen en stelt dat het onmogelijk is om in Nederland tegen een niet (meer) bestaande rechtspersoon te procederen en te executeren.

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat de beslaglegger, ondanks een gelegd beslag, een overdracht mag negeren en nog steeds verhaal kan nemen op de goederen waarop het beslag rust. De beslaglegger moet het beslag daarvoor wel vervolgen, in het geval van een conservatoir beslag door tijdig een eis in de hoofdzaak in te stellen.

De wet voorziet niet in de situatie waarin de beslaglegger geen wederpartij meer heeft tegen wie hij een eis in de hoofdzaak kan instellen, maar het zou onaanvaardbaar zijn als de beslaglegger zijn recht niet meer zou kunnen vervolgen enkel doordat zijn wederpartij heeft opgehouden te bestaan. In die gevallen kan de beslaglegger de eis in de hoofdzaak instellen tegen de verkrijger van de beslagen goederen.

Deze regel is ook van toepassing als het gaat om een buitenlandse rechtspersoon die op grond van het recht van het betreffende land heeft opgehouden te bestaan. Glendale en Yukos Capital kunnen hun vorderingen dus tegen Promneftstroy instellen.

Gerelateerde artikelen