Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag op roerende zaken. Uitleg van term 'gereedschappen ex art. 447 lid 2 Rv.

Volgens art. 447 lid 2 Rv mag geen beslag worden gelegd op de gereedschappen van ambachtslieden en werklieden die tot hun persoonlijk bedrijf behoren.

De term ‘gereedschappen’ ziet op de roerende zaken die ambachtslieden nodig hebben om met hun arbeid een zodanig inkomen te verwerven dat zij voor de lopende kosten van het bestaan nog juist genoeg in handen krijgen.

Ten aanzien van twee aanhangwagens overweegt de voorzieningenrechter dat voldoende is gebleken dat deze onmisbaar zijn voor het vervoeren van de handelsvoorraad. Het belang bij het kunnen voortzetten van het bedrijf weegt zwaarder dan het belang tot verhaal van een schuldeiser.