Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag op roerende zaken. Een koerier behoort niet tot de groep ambachtslieden en werklieden.

Een koerier behoort niet tot de groep ambachtslieden en werklieden.

Van het door lichamelijke arbeid maken van producten of het op andere wijze tot stand brengen van een tastbaar werk van stoffelijke aard is geen sprake.

De in beslag genomen auto’s kunnen dus niet worden gezien als 'gereedschappen' in de zin van art. 447 Rv.