Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Laatste rechtspraak bewijsbeslag

Dit betreft een link naar uitspraken op rechtspraak.nl inzake bewijsbeslag.

 1. Afrekening huwelijkse voorwaarden. Openlegging stukken na bewijsbeslag. Artikelen 142 en 843a Rv. Verplichting tot geven openheid van zaken. Geen ongerichte zoekactie.
 2. inzagevordering na bewijsbeslag
 3. Conservatoir bewijsbeslag gelegd ten laste van een advocaat. Beslagen bescheiden zijn in bewaring gegeven aan de Deken van de Orde van Advocaten. In deze procedure oordeelt de rechtbank dat de Deken...
 4. Kort geding. Inzagevordering ex artikel 843a Rv na bewijsbeslag. Vordering van FTM / journalist tot voeging toegewezen. Hoofdvordering wordt afgewezen omdat eisers onvoldoende aannemelijk hebben...
 5. Intellectuele eigendom. Merkinbreuk. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Vullen van verpakkingen voorzien van andermans merk. Kwade trouw? Heeft verkoper de gasflessen zelf nagevuld en van de vervalste...
 6. Intelectuele eigendom. Merkinbreuk. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Vullen van verpakkingen voorzien van andermans merk. Verkopen van gasflessen voorzien van vervalste zegels. Afgifte, opgave en...
 7. Kort geding. Eisers hebben bewijsbeslag onder gedaagden gelegd en vorderen in conventie onder meer afgifte van de beslagobjecten die de deurwaarder heeft geselecteerd. Deze vordering wordt...
 8. Kort geding. Afgifte van en inzage in bewijsbeslag. Afstemmingsregel na het wijzen van een eindvonnis in de bodemzaak.
 9. Gedeeltelijke toewijzing vordering tot opheffing bewijsbeslag; Schending artikel 21 Rv; Afweging belang bij geheimhouding enerzijds en vrees voor verduistering anderzijds.
 10. Bewijsbeslag. Artikel 730 en 843a Rv. Verzoek afgewezen.
 11. 843a Rv-vordering na een gelegd bewijsbeslag. Vorderingen worden toegewezen. Rechtbank houdt rekening met vonnissen uit eerdere procedures die partijen tegen elkaar gevoerd hebben. Aan alle eisen...
 12. Partijen hebben overeenkomsten gesloten zodat gedaagde consultants die waren verbonden aan eisers kon detacheren bij het NCIA, een agentschap van de NAVO. Onderdeel van die overeenkomsten was een...
 13. Kort geding. Verkoop van onderneming met concurrentiebeding voor drie jaar. Concurrentie door verkoper na afloop van de termijn onrechtmatig? In dienst nemen werknemers, benaderen klanten en gebruik...
 14. De rechtbank machtigt DigiJuris een selectie te maken van de zich in gerechtelijke bewaring bevindende gegevens, veroordeelt de gedaagden om DigiJuris opdracht te geven om de in beslag genomen...
 15. KG Werkgever heeft bewijsbeslag gelegd ten laste van werknemer. Inzagevordering op grond van artikel 843a Rv die hier op is gevolgd toegewezen.
 16. Afwijzing vordering inzage bewijsbeslag ex art. 843a Rv; verzwegen eerder beslagverzoek; schending waarheidsplicht artikel 21 Rv; volledige proceskostenveroordeling.
 17. Kort geding. Artikel 843a Rv na bewijsbeslag.
 18. afwijzing van een na bewijsbeslag ingestelde vordering op grond van artikel 843a Rv; rechtsverhouding
 19. 843a bewijsbeslag, afgewezen. De noodzaak van het bewijsbeslag in het licht van de door verzoeker voorgenomen vordering jegens belanghebbende uit hoofde van onrechtmatige daad, dan wel wanprestatie...
 20. Incidentele vordering tot inzage in bescheiden na bewijsbeslag (art 843a Rv). Mondelinge behandeling gelast gelijktijdig met mondelinge behandeling in hoofdzaak. Incidentele vordering tot opheffing...