Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Inbeslagneming ex art. 94 lid 1 ook mogelijk op voorwerpen voor waarheidsvinding in andere zaak.

Op grond van art. 94 lid 1 Sv zijn alle voorwerpen voor inbeslagneming vatbaar die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, dus ook in een zaak betreffende een ander dan klaagster.